JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Den 24. februar 2022 gjekk Russland til angrep mot Ukraina. Dette var ei eskalering av konflikten som tok til i 2013-2014, då separatistar tok kontroll over Luhansk og Donetsk fylke og Krymhalvøya vart annektert av Russland. Ukraina har fått våpenhjelp av Nato-land, inkludert Noreg. DAG OG TID følger krigen nøye, og skribentane våre bidreg med reportasjar, kommentarar og analysar. Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, og Halvor Tjønn, journalist, forfattar og fast skribent i DAG OG TID, bidrar med politiske analysar. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har skrive om situasjonen i Ukraina under krigen.

Sjakk har blitt ein populær sport i Noreg på grunn av suksessen til Magnus Carlsen. DAG OG TID skriv om viktige turneringar som Carlsen deltek i, og små forteljingar frå sjakkverda. I DAG OG TID skriv Atle Grønn ei fast sjakkspalte som heiter «Frå sjakkverda», verdas einaste sjakkspalte utan sjakktrekk. I spalta skriv han om sjakk frå ulike innfallsvinklar. Les Atle Grønns spalte nedanfor, og andre artiklar og nyhende frå sjakkverda.

Klima og miljø er høgt prioritert på den politiske dagsordenen. Klimaendringar, naturkatastrofer og konfliktar heng tett saman. Regjeringa er forplikta til å følgje EUs klimamål og redusere norske utslepp med 55 prosent innan 2030.
DAG OG TID følgjer klimaproblematikken både nasjonalt og internasjonalt. Journalistane og skribentane i DAG OG TID skriv om klima med ulike innfallsvinklar. Per Anders Todal er oppteken av miljø, natur og klima, og korleis problemstillingar knytte til desse temaa verkar inn på kvarandre og samfunnet i heilskap. Jon Hustad skriv om klimaspørsmål frå eit politisk og økonomisk ståstad, til dømes korleis klima verkar inn på energi og straum. Les artiklar om klima og miljø nedanfor.

I Dag og Tid skriv fleire av skribentane våre om mat og matproduksjon. Dei har alle ulike tilnærmingar til temaet. Dagfinn Nordbø skriv spalta «Matmonsen», ei humorisktisk spalte om eigne matopplevingar. I spalta hans kan du også få gode middagstips. «Innsida» er ei anna spalte der ulike skribentar bidreg kvar veke. Ein av dei, Arne Hjeltnes, reiser rundt og besøker norske matprodusentar og set av fast plass i spalta si til norske matskattar. Siri Helle skriv om matproduksjon og matpolitikk i spalta «Frå matfatet». Helle er utdanna agronom og skriv også om ulike matvarer, plukkar frå kvarandre ingrediensane og samanliknar produkt. Les artiklane nedanfor.

DAG OG TID skriv om Russland og tilhøvet mellom Noreg og Putin-regimet. Journalistane og skribentane våre skriv om russisk utanrikspolitikk, russisk språk og kultur. Eit viktig tema knytt til Russland er krigen i Ukraina. I avisa vår kan du lese kommentarar og artiklar om krigføringa og retorikken knytt til han. Mellom anna trykker DAG OG TID russiske nyhende, slik at lesarane våre får kjennskap til kva informasjon russarane har tilgang til. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov har tidlegare rapportert direkte frå Ukraina. Halvor Tjønn følgjer utviklinga mellom Russland og Europa, Cecilie Hellestveit, ekspert i folkerett, kommenterer globale konfliktar der Russland er involvert. Fleire av podkastepisodane våre har også handla om Russland. Omsettar Marit Bjerkeng fortel om russisk språk og kultur, journalist i Nordlys og leiar i Barents Press, Amund Trellevik, er intervjua om uavhengig journalistikk i Russland, og Halvor Tjønn har ved fleire høve vore gjest. Alle episodane finn du her.

På grunn av den globale energikrisa har straumen blitt dyrare. Folk flest merkar at straumrekningane auker med tusenvis av kroner. Samstundes aukar prisane på matvarer og transport. DAG OG TID skriv med jamne mellomrom om situasjonen og tiltaka frå regjeringa og næringslivet. Mellom anna skriv DAG OG TID-journalisten Jon Hustad om utfordringane og bakgrunnen for straumkrisa og kva konsekvensar dei auka straumprisane har på samfunnet. Han har også sett på energibehovet i framtida og skrive artiklar om den grøne vendinga. Straumkrisa har vore tema i DAG OG TID-podkasten. Lytt til episoden «Energiåret 2022 med Jon Hustad» her. Artiklar om straum, energi og kraft kan du lese nedanfor.

DAG OG TID skriv om ulike sider ved Ukraina og tilhøvet til Nato og Europa. Størst tyngd har krigen fått. Krigen i Ukraina tok til 24. februar 2022, og journalistane og skribentane våre følgjer situasjonen tett. Cecilie Hellestveit er ekspert i folkerett og bidreg med analysar og kommentarar. Halvor Tjønn skriv om korleis det ukrainske tilhøvet til Russland, Europa og EU endrar seg. Han set også den noverande situasjonen i eit historisk perspektiv. Den ukrainske forfattaren Andrej Kurkov skreiv fleire reportasjar frå Ukraina det første året av krigen. Redaktøren i DAG OG TID, Svein Gjerdåker har besøkt Ukraina etter krigsutbrotet og har skrive frå reisene. I DAG OG TID-podkasten kan du også lytte til tema om Ukraina. Høyr mellom anna intervjuet med forfattar Andrej Kurkov eller lær meir om bakgrunnen for krigen i episoden «Kvifor gjekk Putin til krig mot Ukraina?» Les artiklar om Ukraina nedanfor.

Økonomi har innverknad på alle lag og funksjonar i samfunnet. DAG OG TID publiserer nyhende om finansmarknaden og konsekvensane av økonomiske svingingar. Vi analyserer statsbudsjettet og finanspolitiske tiltak frå regjeringa, men ser også på endringar i næringslivet og på børsen i eit internasjonalt perspektiv. Journalist i DAG OG TID Jon Hustad skriv om økonomisk politikk. Mellom anna ser han på rentepolitikk, grunnrente og statsbudsjettet.
Les artiklar og kommentarar om norsk og internasjonal økonomi nedanfor.

1 2 3 4 ... 20 »

Foto: Berit Keilen / NTB

Russetull

I årevis har politikarar og altfor mange rektorar og skuleleiarar gjort lite og ingenting for å få bort den vulgære russefeiringa som heimsøkjer oss år etter år.

Svein Gjerdåker
Statsminister i Haiti Ariel Henry gjekk denne veka av, motvillig, etter ny og valdeleg oppreist.

Statsminister i Haiti Ariel Henry gjekk denne veka av, motvillig, etter ny og valdeleg oppreist.

Foto: Bing Guan

Kven øydela Haiti?

I 1994, for 30 år sidan, berga Bill Clinton med våpenmakt frå US Marines i Operation Uphold Democracy presten og presidenten Jean-Bertrand Aristide, den fyrste folkevalde presidenten på Haiti. Til så lenge.

Johan Brox
Kripos-sjef Kristin Kvigne etter presentasjonen av trusselvurderinga til politiet.

Kripos-sjef Kristin Kvigne etter presentasjonen av trusselvurderinga til politiet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Styrk politiet

Trusselvurderinga til politiet for 2024 vart offentleggjord denne veka. 38 sider, pedagogisk tilrettelagde med mellomoverskrifter, oppsummeringar og bilete.

Svein Gjerdåker
Biletet viser ukrainske soldatar som vert trente opp i Tyskland.

Biletet viser ukrainske soldatar som vert trente opp i Tyskland.

LIESA JOHANNSSEN / Reuters / NTB

Krigen i Ukraina: Vi tok feil gong på gong

Vi var mange som ikkje trudde at Russland ville prøva å invadera heile Ukraina for to år sidan. Vi tok feil. Vi var mange som ikkje trudde at ukrainarane ville kunna stå imot den russiske militærmakta. Vi tok feil. Og vi var mange som trudde at den ukrainske offensiven i fjor skulle endra den militære situasjonen, og at Vesten ville levera dei våpena Ukraina ville trenga. Vi tok feil.

Svein Gjerdåker

Den krevjande flyktningpolitikken

Drammen kommunestyre vedtok med knapt fleirtal denne veka å ta imot berre ukrainske flyktningar og takka nei til ikkje-vestlege flyktningar. Slike vedtak kan ein ikkje godta. Kommunane må gjerne av ulike grunnar koma med ynske, men dei kan ikkje krevja kva slags bakgrunn flyktningane skal ha.

Svein Gjerdåker

FN pressa på Gaza

Land etter land, blant dei Tyskland, USA og Storbritannia, har no vedteke å setja på vent den økonomiske støtta til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten. Grunnen er at 12 lokalt tilsette i FN-organisasjonen er tekne for medverknad til terroren i Israel 7. oktober. To av dei er no døde, dei andre skal vera oppsagde og vert vonleg straffeforfylgde.

SveinGjerdåker

Russisk bombing over Ukraina

«Orsak, eg hadde planar om å senda teksten tidlegare i dag, men vi har hatt tre varsel om luftåtak sidan morgontimane, og nokre ekle eksplosjonar rundt heile Kyiv.» Meldinga er frå Andrej Kurkov, forfattaren som skriv om Ukraina-krigen for Dag og Tid, og som gjer at vi får ei unik innsikt i korleis livet er i det krigsherja landet.

SveinGjerdåker

Flukta til prisonen

Den flytande brakkeriggen «Bibby Stockholm» som blei innflytt denne veka i hamna i Portland i Dorset, minner om ein gamal og illkjend britisk praksis. Innkvartering på prison hulks – skip som flyt, men ikkje er sjødyktige – var mykje bruka til straffangar i Storbritannia frå 1776 og dei neste 80 åra.

JohanBrox

Når miljøet taper

Regjeringa ivrar for eit nytt industrieventyr til havs og vil opna for utvinning av havbotnmineral på delar av den norske kontinentalsokkelen. Verda treng stadig meir metall til ulike typar industriproduksjon. Desse metalla er Noreg og Europa i dag avhengige av å importera – særleg frå Kina og Russland. Her kan vi altså både tena gode pengar og sikra tilgangen på viktige metall.

SveinGjerdåker

Tanken som tel

Kraftkrisa viser kor gale det kan gå når politikarane vil og vil, men ikkje får det til. I iveren etter å skaffa Europa eit grønt batteri i Noreg, har dei prestert å kortslutta kraftforsyninga her heime. Men det er ei anna soge.

JohanBrox
1 2 3 4 ... 20 »
1 2 3 4 ... 20 »

Foto: Berit Keilen / NTB

Russetull

I årevis har politikarar og altfor mange rektorar og skuleleiarar gjort lite og ingenting for å få bort den vulgære russefeiringa som heimsøkjer oss år etter år.

Svein Gjerdåker
Statsminister i Haiti Ariel Henry gjekk denne veka av, motvillig, etter ny og valdeleg oppreist.

Statsminister i Haiti Ariel Henry gjekk denne veka av, motvillig, etter ny og valdeleg oppreist.

Foto: Bing Guan

Kven øydela Haiti?

I 1994, for 30 år sidan, berga Bill Clinton med våpenmakt frå US Marines i Operation Uphold Democracy presten og presidenten Jean-Bertrand Aristide, den fyrste folkevalde presidenten på Haiti. Til så lenge.

Johan Brox
Kripos-sjef Kristin Kvigne etter presentasjonen av trusselvurderinga til politiet.

Kripos-sjef Kristin Kvigne etter presentasjonen av trusselvurderinga til politiet.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Styrk politiet

Trusselvurderinga til politiet for 2024 vart offentleggjord denne veka. 38 sider, pedagogisk tilrettelagde med mellomoverskrifter, oppsummeringar og bilete.

Svein Gjerdåker
Biletet viser ukrainske soldatar som vert trente opp i Tyskland.

Biletet viser ukrainske soldatar som vert trente opp i Tyskland.

LIESA JOHANNSSEN / Reuters / NTB

Krigen i Ukraina: Vi tok feil gong på gong

Vi var mange som ikkje trudde at Russland ville prøva å invadera heile Ukraina for to år sidan. Vi tok feil. Vi var mange som ikkje trudde at ukrainarane ville kunna stå imot den russiske militærmakta. Vi tok feil. Og vi var mange som trudde at den ukrainske offensiven i fjor skulle endra den militære situasjonen, og at Vesten ville levera dei våpena Ukraina ville trenga. Vi tok feil.

Svein Gjerdåker

Den krevjande flyktningpolitikken

Drammen kommunestyre vedtok med knapt fleirtal denne veka å ta imot berre ukrainske flyktningar og takka nei til ikkje-vestlege flyktningar. Slike vedtak kan ein ikkje godta. Kommunane må gjerne av ulike grunnar koma med ynske, men dei kan ikkje krevja kva slags bakgrunn flyktningane skal ha.

Svein Gjerdåker

FN pressa på Gaza

Land etter land, blant dei Tyskland, USA og Storbritannia, har no vedteke å setja på vent den økonomiske støtta til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktningar i Midtausten. Grunnen er at 12 lokalt tilsette i FN-organisasjonen er tekne for medverknad til terroren i Israel 7. oktober. To av dei er no døde, dei andre skal vera oppsagde og vert vonleg straffeforfylgde.

SveinGjerdåker

Russisk bombing over Ukraina

«Orsak, eg hadde planar om å senda teksten tidlegare i dag, men vi har hatt tre varsel om luftåtak sidan morgontimane, og nokre ekle eksplosjonar rundt heile Kyiv.» Meldinga er frå Andrej Kurkov, forfattaren som skriv om Ukraina-krigen for Dag og Tid, og som gjer at vi får ei unik innsikt i korleis livet er i det krigsherja landet.

SveinGjerdåker

Flukta til prisonen

Den flytande brakkeriggen «Bibby Stockholm» som blei innflytt denne veka i hamna i Portland i Dorset, minner om ein gamal og illkjend britisk praksis. Innkvartering på prison hulks – skip som flyt, men ikkje er sjødyktige – var mykje bruka til straffangar i Storbritannia frå 1776 og dei neste 80 åra.

JohanBrox

Når miljøet taper

Regjeringa ivrar for eit nytt industrieventyr til havs og vil opna for utvinning av havbotnmineral på delar av den norske kontinentalsokkelen. Verda treng stadig meir metall til ulike typar industriproduksjon. Desse metalla er Noreg og Europa i dag avhengige av å importera – særleg frå Kina og Russland. Her kan vi altså både tena gode pengar og sikra tilgangen på viktige metall.

SveinGjerdåker

Tanken som tel

Kraftkrisa viser kor gale det kan gå når politikarane vil og vil, men ikkje får det til. I iveren etter å skaffa Europa eit grønt batteri i Noreg, har dei prestert å kortslutta kraftforsyninga her heime. Men det er ei anna soge.

JohanBrox
1 2 3 4 ... 20 »